ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

امشب تصمیم گرفتم ؛ یک غم ِ جدید به غم های امام زمان اضافه نکنم ! همین !
  • ۹۴/۰۷/۰۸
  • نعیمه :)