ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

قبل ترها گفته بودم من عاشق مردی خواهم شد که معذرت خواستن بلد باشد؛ حالا فهمیده ام اینکه کاری کند که مجبور به عذرخواهی شود، از همه بدتر است. حرفم را پس می گیرم!

  • ۹۴/۰۹/۰۱
  • نعیمه :)