ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

ترس

امروز یک خبر بد تو دانشکده پیچیده بود. یکی از هم دانشکده ای هایمان دیشب خودش را از ساختمان خوابگاهشان پرت کرده پایین و جسدش را ساعت سه و نیم صبح پیدا کرده اند. می دانید دوستانش در مورد او چه می گفتند؟ می گفتند: " اصلا آدمی نیست که همچین کاری رو به همین راحتی بتونه انجام بده! " همه ناراحت بودند و شوکه. من یاد همکار برادرم افتادم که سال قبل خودکشی کرده بود. برادرم در موردش می گفت: " اصلا آدمی نبود که انگیزه ی خودکشی داشته باشه. اصلا همچین آدمی نبود. " همین خبر باعث شد امروزم به کلی خراب بشه. حالم خراب بشه از این که نکنه من هم یک روز به خودکشی فکر کنم؟ هیچ کس از خودش انتظار نداره یک روزی دست به همچین کاری بزنه، اما ممکنه... ! خدا که از دل آدم بیرون بره، این کار رو انجام میده! چقدر تو زندگیمون ترس داریم!
  • ۹۴/۰۹/۰۲
  • نعیمه :)