ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

برای هفته ی آینده دعوتمان کرده اند به یک مهمانی زنانه!!! از امروز تا پنج شنبه ی هفته ی آینده دم به دقیقه من از مادرم و مادرم از من خواهد پرسید: " چی بپوشیم؟!! "

  • ۹۴/۰۹/۱۸
  • نعیمه :)