ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

استاد فیزیولوژی ما همیشه تاکید می کرد: " شما مثلا دانشجوی بیولوژی هستید. باید همیشه بیولوژی فکر کنید! " منم تو دلم می گفتم: " کی حوصله ی فکر کردن داره، فکر کردن از نوع بیولوژی هم که دیگه هیچ! بی خیال استاد! " اما این چند روزی که درگیر خواندن فیزیولوژی هستم؛ همه ی فکرهایم شده بیولوژی! حتی دعاهایم هم ربط پیدا کرده به این بیولوژی.

همه ی خستگی ها، خواب آلودگی ها، استرس ها و هیجان ها، عصبانیت ها مربوط می شود به این هورمون ها. طوری که بعد از نمازم هی از خدا خواهش می کنم، هورمون هایمان را طوری رو به راه کند که نه خیلی زیاد شوند و نه خیلی کم. در حد طبیعی ِ خودشان بمانند تا ما هم از مسیر ِ طبیعی ِ خودمان خارج نشویم. الکی عصبانی نشویم، الکی نگران نشویم و خلاصه آدم بمانیم!!! آدمی که شاد است و غصه ی چیزهای بیخودی را نمی خورد!

  • ۹۴/۱۰/۰۵
  • نعیمه :)