ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

بَدم ولی دوستت دارم

وقتی یکی از رفتار بد من صحبت می کند، از اینکه دیگران در موردم چه فکر می کنند خجالت نمی کشم. بیش تر حس می کنم آبروی امام زمان را برده ام و از این بابت شرمنده می شوم.

  • ۹۵/۰۲/۱۷
  • نعیمه :)