ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

حال ِ بد

وقتی یکی ناراحتم می کنه هیچ وقت به این فکر نمی کنم که چرا؟! یا حتی تو دلم بهش فحش هم نمی دم. فقط وقتی از شدت ناراحتی گریه می کنم، به این فکر می کنم که من تا حالا چند بار ناخودآگاه یا حتی خودآگاه(!) دل کسی رو شکستم و باعث ناراحتی و گریه ش شدم؟! به این موضوع وقتی فکر می کنم حالم بد میشه. ( خدایا کمکمون کنه با حرف ها و رفتارهامون کسی رو ناراحت نکنیم. )
  • ۹۵/۰۲/۱۷
  • نعیمه :)