ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

چند شب پیش یک خواب خیلی خوب دیدم. با مریم- دوست دوران دبیرستانم- تو حیاط حرم امام رضا(ع) نشسته بودیم. من گریه می کردم. بهش گفتم: " نمی دونم با این مشکلم چیکار کنم؟ نمی دونم آرزوم رو به کی بگم!" مریم دستم رو گرفت، من رو برد رو به روی ضریح و گفت: " همین جا بگو هر چی تو دلته. امام رضا خودش می دونه چطوری آرومت کنه. "

  • ۹۵/۰۲/۱۷
  • نعیمه :)