ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

نخود پلو

نعیمه السلطنه هنگامی که پا به دانشگاه تبریز نهاد تا ترم دوم حسرت این را می خورد که چرا غذاهای دانشگاه تهران متنوع است و دانشگاه تبریز حتی یک کوفته هم به دانشجویانش نمی دهد؟! نعیمه السلطنه هر بار که به سلف می رفت، غم ها می خورد و بی اشتها غذا تناول می کرد. تا اینکه از ترم چهارم به بعد، رئیس سلف تحولی عظیم به وجود آورد. غذاها دو منویی گشت و سعی کردند تنوعی ایجاد کنند. روزها گذشت و گذشت تا اینکه تنوع و خلاقیت به حدی رسید که شروع کردند به خلق غذاهایی که تا به امروز هیچ بنی بشری نخورده است چه برسد به دانشجویان دانشگاه تهران!
و البته چندین نوع حکایت در این باب بین دانشجویان رواج پیدا کرده است! از جمله اینکه گویی سرآشپزان سلف در تکاپو بودند که چه غذای جدیدی می توانند عرضه کنند؟! تا اینکه سرآشپز ارشد یاد ایام جوانی اش می افتد. همان زمان ها که برای اولین بار تصمیم گرفته بود برای پدر گرامی اش، آش درست کند اما از خاطر برده بود که باید آب هم به آن اضافه کند، بنابراین به جای آش، نخود پلو به خورد ِ پدرش داده بود. اما با تحسین و تمجید ها رو به رو شده بود. سرآشپز ارشد با به یاد آوردن این خاطره، "نخود پلو" را بعد از سال ها وارد لیست غذاهای خوردنی کرد. همچنین حکایت دیگری هم در بین دانشجویان چرخیده است. حکایت است که سرآشپزان ناراحت و غمگین بودند از اینکه وقتی آبگوشت در خانه شان بار می گذارند، گوشت هایش خورده می شود و نخودهایش می ماند؛ دور هم جمع شده بودند و به دنبال راه حلی برای این موضوع دردناک بودند که جرقه ای در سر یکی از سرآشپزان زده شده و پیشنهاد داده است که نخودهای آبگوشت را قاطی پلو کنند و روز بعد وارد شکم ِ همسر و فرزندانشان کنند. این غذا به قدری مورد تمجید و تعریف و تشویق های خانواده ی سرآشپزان گردید که بالاخره تصمیم گرفتند "نخود پلو" را وارد منوی دانشجویان دانشگاه تبریز کنند تا نگویند چرا ما با دانشجویان فلان دانشگاه تفاوت داریم؟!
  • ۹۵/۰۱/۲۲
  • نعیمه :)