ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

بنده ی احمق

امروز داشتم به اتفاق هایی که در این یک سال برای من و خانواده ام افتاده ، فکر می کردم . یعنی از شب قدر سال قبل تا همین امسال ! خدا خیلی به لطف کرده ؛ تو این یک سال لحظه لحظه وجودش را حس کردم . کلی از دعاهایم مستجاب شد . به دعا ایمان و یقین قلبی پیدا کردم . اما یک سوال ِ مهم ذهنم را مشغول کرده است : " من برای جلب رضایت خدا چه کرده ام ؟ برای پاسخ به این همه محبت ِ خدا که بزرگترینش سفر به مکه بود ، برای خدا چه کردم ؟ برای اینکه تشکر کرده باشم چه کردم ؟! " به این سوال نمی توانم جواب بدهم . یادم نمی آید فقط و فقط به خاطر رضایت خدا ، کار ِ خیری انجام داده باشم . نمک خورده ام و نمکدان شکسته ام ! من بنده ی احمق و جاهل و ابلهی هستم . خیلی !

  • ۹۴/۰۴/۱۸
  • نعیمه :)