ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

ما نگاه (7)

ما بیش تر وقت ها جرئت انجام خیلی از کارها را نداریم اما عشق قهرمان بودن، باعث میشه تا دلمون میخواد خیال پردازی کنیم و تو فکر و خیالاتمون قهرمان یک ملت بشیم.

مطلب جدید من در ما نگاه رو با عنوان " قهرمان محله " بخوانید!

  • ۹۴/۰۹/۱۹
  • نعیمه :)